Slave og Dominans kontrakter

Dette emne indeholder 5 svar, har 2 stemmer og blev senest opdateret af  Mr. C 3 år, 6 måneder siden.

 • Forfatter
  Indlæg
 • #3500

  Mr. C
  Deltager

  Jeg,____________ beder oprigtigt og uden fordomme om, at _______________ vil accepterer, at min vilje underkastes hans og at han vil tage mig i sin varetægt og guide mig, således at vi i fællesskab kan vokse sammen i kærlighed, tillid og gensidig respekt.
  Opfyldelsen af hans lyster, ønsker og behov, er sammenfaldende med mine ønsker om, som submissiv, at glæde ham. Til dette formål, tilbyder jeg, at han kan benytte min tid, mine talenter og evner.
  Forinden tilspørger jeg dog i ydmyghed, om han, som min Herre, kan acceptere ejerskabet af min krop, til tilfredsstillelse og forhøjelse af vores seksuelle, åndelige, følelsesmæssige og intellektuelle behov. For at effektuere dette, vil han kunne gøre ubegrænset brug af min krop, uanset tid og sted, foran enhver; at tjene eller blive brugt, alt efter hvad han som Herre måtte bestemme.
  Jeg tilspørger, om han vil guide og oplære mig, i enhver seksuel, åndelig, eller offentlig relateret sammenhæng, både sammen med, eller adskilt fra ham, på en sådan vis, at jeg fortsætter med at udvikle mig som menneske.
  Jeg beder om, at _____________ som min Herre, vil anvende sine rettigheder; til at præge og forme mig; assistere mig i at vokse, i styrke, karakter, tillid og væsen, og at han fortsat vil hjælpe mig med, at udvikle mine kunstneriske og intellektuelle evner.
  Til gengæld for dette, lover jeg:
  – At adlyde hans ordrer efter mine bedste evner.
  – At gøre mit yderste for, at tilsidesætte følelser som skyld og skam, samt alt andet, der måtte forhindrer mig i at tjene ham, eller forhindre min submissive side i at vokse.
  – Altid at opretholde en åben og ærlig kommunikation.
  – At fortælle om mine tanker, følelser, og lyster uden tøven eller skamfuldhed.
  – At informere ham om lyster og erkendte behov, i tillid til hans dømmekraft og viden om, at han alene vil tage stilling til, om og hvordan, disse skal opfyldes eller ej.
  – At bestræbe mig på at bevare et positivt livssyn og have realistiske forventninger og mål.
  – At arbejde i fællesskab på, at forblive et glad og selvstændigt menneske.
  – At modarbejde negative sider i min personlighed og ikke lade min usikkerhed forhindrer udførslen af disse retningslinier.
  Min overgivelse som submissiv er gjort ud fra den viden, at intet af det, der bliver krævet af mig, vil nedværdige mig som person, og på ingen måde vil stå i vejen for, at jeg udnytter mine evner optimalt. I forbindelse med mine familiemæssige forpligtelser vil intet blive krævet af mig, som på nogen måde kan ødelægge eller skade mine børn, eller støde sammen med udførelsen af mine pligter som mor og kone.
  Jeg ______________ bønfalder om, at denne gave vil blive opfattet i den ånd af tillid, omsorg, respekt og hengivenhed, der ligger bag, og i overbevisning om, at både bestemmelser og udførelse vil ske med klarhed og forståelse for dets betydning.
  Skulle een af parterne finde, ikke at være tjent med denne aftale, eller føle forpligtelsen som en byrde, eller af enhver anden årsag ønske at ophæve forholdet, kan dette gøres ved mundtlig tilkendegivelse overfor den anden, helt i overensstemmelse med denne aftales frivillige indgåelse. Vi forstår begge at ophævelsen af aftalen, betyder ophør af bestemmelserne og udførelse i denne aftale, men ikke ophør af vores forhold som venner og elskede. Hvis aftalen ophører, lover vi begge, åbenlyst og kærligt, at begrunde og forklare for den anden, hvorfor, samt hvilke nye behov, der er opstået.
  Denne aftale har til formål at sikre, at vores forhold til stadighed udvikles og er indgået i kærlig ånd og i fuld enighed mellem dominant og submissiv, med den intention, at fremme sundheden og lykken, samt forbedre begges liv.
  Jeg _________________ overgiver ydmygt min submissive side, til ________________i henhold til ovenstående vilkår på denne ____ dag i måneden___________ i året _____________
  Jeg ___________________ accepterer at tage ______________ i min varetægt og anvende mine rettigheder som Herre i henhold til ovenstående vilkår på denne ____ dag i måneden___________ i året _________

 • #3502

  Mr. C
  Deltager

  For tidsrummet fra den / år___ til og med den / år____
  Jeg vil stå til fuld rådighed, samt betjene og lystre min Hersker, både hvad angår almindelig omgang med Herskeren alene eller i selskab med andre, (100% anonymt og således, at ingen uindviede umiddelbart kan tyde vores kontrakt.), samt stå til rådighed for min Herskers perverse – vulgære – ydmygende og dominante lyster.
  Jeg tager for givet, at min Hersker til tider vil betjenes af mig, og påregner ligeledes at blive omtalt meget ydmygende og krævende. Modvilje, tøven, usømmelig optræden, samt andre former for tilkendegivelser uden forudgående tilladelser fra min Hersker er forbudt, og vil medføre, selvfølgelig absolut retfærdige, ydmygende og hårde straffe som: Hård opdragelse, pisk, eksperimentering med mine kønsdele, samt blive fastlænket i forskellige stillinger, også således at min Hersker frit kan betjene sig af min krop.
  Jeg skal (vil) til hver en tid bære den påklædning, jeg bliver befalet, samt være villig til at blotte mine kønsdele m.m., ligegyldigt hvor og hvornår jeg bliver beordret.
  Hvis jeg får lov til at tage med i byen, ud for at danse eller lignende, skal jeg være til fri disposition for min Hersker, samt være til rådighed for andre M eller K, som KUN min Hersker udvælger. Således at min Hersker hvor, hvornår han har lyst, kan blive betjent og tilfredsstillet seksuelt både psykisk og fysisk.
  Skulle min Hersker skaffe sig forskellige former for liderlige og dominerende bekendtskaber, som savler for at leje, eller blot benytte sig af en liderlig mær/luder eller Slavetøs, skal jeg omgående adlyde, også når min Hersker ønsker at fremvise mine kønsdele.
  Hvis min Hersker ønsker at se bekendtskab/er misbruge mig seksuelt, skal jeg være til rådighed, og omgående sprede ben, således at mine kønsdele/åbninger er til fri afbenyttelse for seksuelt misbrug m.m. Dette kan foregå i hjørnet af en restaurant eller tilstødende, på offentligt toilet, parkeringsplads, i en skov eller steder, hvor der kan være chancer for at blive set eller hørt.
  Absolut 100% gensidig ærlighed og diskretion samt respekt for grænser. Det påhviler hendes Hersker samt de ansvarlige at drage omsorg for enhver form for sikkerhed forbundet med tøsens afbenyttelse.
  Slavetøsens borgerlige navn:

 • #3504

  Mr. C
  Deltager

  Slavekontrakt
  Denne slavekontrakt er mellem Slaven: _____________________________ og Master og gældende for et ubegrænset antal seancer.
  Der kan blive tale om længere seancer, hvis Master finder nytte i slaven
  Slaven skal altid adlyde Master 100 % ellers er det øjeblikkeligt kontrakt brud og ophør af ejerforhold.
  Slaven behandles 100% efter Master’s temperament og fantasi.
  Master bestemmer hvor, hvornår og hvad tid Slaven skal møde til audiens. Slaven vil altid møde op som aftalt – udeblivelse medfører ejerforholdets ophør.

  I seancen kan indgå følgende discipliner i forskellig hårdhedsgrad: mere end 5 kryds i ”slet ikke” betyder ingen kontrakt:
  Disciplin & erfaring
  • Hård/ubetinget
  • Middel/i mindre omfang
  • Nybegynder

  Slet ikke / ønsker ikke
  • Pisk som endefuld
  • Pisk på kroppen
  • Lussinger
  • Spanking
  • Urin
  • Scat
  • Nåletortur
  • Verbal ydmygelse
  • Offentlig ydmygelse
  • Fysisk ydmygelse
  • Latterliggørelse
  • Opdragelse
  • Smertesøgning
  • Tortur
  • Foto
  • Dametøj/femininisering
  • Brændemærkning
  • CBT
  • Spyt
  • Dit eget sperm
  • Elektropirring/tortur
  • Klemmer og lodder
  • Stearin
  • Cellofanbondage
  • Japansk bondage
  • Kædebondage
  • Langtidsbondage

  Slave type/genre
  Husslave:
  Arbejdsslave:
  Slave sammenføring:

  SLAVEN ER INDFORSTÅET MED FREMVISNING
  (sløret ansigt/kendetegn)
  Fremvisning på hjemmeside, foto og video uden du genkendes eller er villig til, at fremvise dig på Skype for din Master.
  Regler for almen opførsel i Masters selskab
  Du omtaler dig selv i 3. person – din titel er en af mig – på dagen – defineret titel fx “slaveluder” -:
  Hvis du ønsker at komme på toilettet siger du efter tilladelse til at tale “din slaveluder har behov for at bruge/komme på toilet Master, eller “din ynkelige slaveluder kan ikke holde sig mere Master.
  Ønsker jeg ting af dig svarer du altid ærbødigt og høfligt – slang eller ukorrekt sprogbrug falder ikke i min smag – ordrer efterkommes altid eller efter anvisning
  Hvis der stilles spørgsmål hvor hele sætninger er påkrævet svares høvisk og dannet –
  Feks. når jeg beder dig uddybe noget. Det giver ikke mening at svare ”ja deres Nåde” på et spørgsmål.
  Ting der ikke giver mening er mig imod – dette bør huskes.
  Du vil ikke under nogen omstændigheder gøre noget eller tænke selvstændigt, med mindre det 100% har til formål at afhjælpe eller behage mig
  Laver du en fejlvurdering og gør noget der ikke behager mig til trods for hensigten tæller hensigten ikke – kun din handling.
  Alle øvrige handlinger vedr. alle andre formål går gennem mig
  Du vil vanligvis aldrig få brug for andre ord end ja og nej
  Tilkendegivelse af følelser – udbrud som AV, gisp, fuck eller deslige –
  Er mig inderligt imod – er jeg interesseret i hvordan du har det spørger jeg – du kan bede om tilladelse til at vise følelser.
  Der vil aldrig fra din side forekomme afvigelser fra ovenstående med mindre andet er beordret.
  Du vil altid acceptere enhver beslutning jeg træffer og uden undtagelse indgå i alle de forhold jeg beslutter!
  Slaven er indstillet på at alle afkrydsede punkter altid kan indgå som del i legen på et af Master besluttet tidspunkt
  Slaven er indstillet på at, der for en seance – som nævnt indledningsvis – altid erlægges xxx,- dkr. uanset seancens varighed.

  Slavens eventuelle stop-ord: ____________________________________Telefonnr. hvorpå slaven kan hidkaldes ____________________________

  Særlige ønsker slaven måtte have / eks helbred mm _______

  ________________________________________

  Chastity slave

  Forpligter sig til at mødes med Master K
  Min. ____ / Gange om mdr.

  Betaler selv sit Chastity bælte.

  Tænder på:
  Kan afstraffes med:
  ________________________________________
  ________________________________________
  ________________________________________

  Nøglen udleveres tidligst d.___ med mulighed
  for forlængelse.____
  Kodeord:_____
  Master__________Chastity slave:__________

 • #3505

  Mr. C
  Deltager

  Kontrakt indgået i fuld forståelse og enighed.
  Slavinden:
  § 01 – Slavinden lover, på alle områder, total underkastelse af Herren.
  § 02 – Der er ingen grænser af sted, tid og situation hvor Slavinden må nægte Herren noget, med mindre andet er aftalt med Herren.
  § 03 – Slavinden erkender at hendes krop og sjæl, tilhører hendes Herre.
  § 04 – Slavinden indvilger i, efter bedste evne, at behage sin Herre, da hun kun eksisterer for, at tilfredsstille sin Herres lyster.
  § 05 – Slavinden accepterer enhver afstraffelse, som Herren beslutter sig for at give, uanset den er fortjent eller ej.
  § 06 – Slavinden må aldrig søge en anden Herre, sexpartnere eller andre S/M relaterede personer, med mindre andet er aftalt med Herren.
  § 07 – Slavinden skal til alle tider være uden kønsbehåring.
  § 08 – Benene må ikke lægges over kors, med mindre andet er aftalt med Herren.
  § 09 – Slavinden skal til alle tider være tilgængelig og trusseløs, med mindre andet er aftalt med Herren.
  § 10 – Onani er ikke tilladt, med mindre andet er aftalt med Herren.
  § 11 – Orgasme er ikke tilladt, med mindre tilladelse er indhentet hos Herren.
  § 12 – Herren kan til en hver tid vælge hvilken påklædning Slavinden skal bære.
  § 13 – Efter hver afstraffelse Slavinden modtager, skal hun højt og tydeligt takke Herren.
  § 14 – Ved modtagelse af slag, skal Slavinden højt og tydeligt tælle slagene.
  § 15 – Slavinden vil være positiv over for nye tiltag, som Herren kunne finde fornøjelse i.
  § 16 – Slavinden vil aldrig blive udsat for dyr, børn eller afføring.

  Herren:
  § 01 – Herren accepterer Slavinden som sin ejendom, og lover at gøre alt for at passe godt på hende og sørge for hendes velbefindende.
  § 02 – Herren vil beordre hende, træne hende og afstraffe hende som Slavinde.
  § 03 – Da det nu er Herren der ejer Slavindens krop, er det dermed også hans ansvar at passe så godt på den, at den ikke udsættes for nogen form for varig beskadigelse.
  § 04 – Vælger Herren at lade tredje person straffe Slavinden, sker det under Herrens fulde ansvar.

  Ændring af Kontrakten:
  § 01 – Denne kontrakt kan ikke ændres, medmindre både Herren og Slavinden er enige.
  § 02 – Hvis kontrakten bliver ændret, skal alle ændringer nedskrives, dateres og underskrives.

  Opsigelse af Kontrakten:
  § 01 – Herren kan til en hver tid, annullere denne kontrakt.
  § 02 – Denne kontrakt kan ikke opsiges, medmindre sygdom, eller Herren og Slavinden er enige.

  Slavindens Underskrift:
  Jeg har læst og er fuldstændig indforstået med indholdet i denne kontrakt. Jeg indvilger og accepterer Herrens ønske om at eje min krop og sjæl. Jeg forstår, at jeg vil modtage ordre, blive trænet og afstraffet som en Slavinde. Jeg er klar, over at dette betyder, at jeg skal gøre mit yderste for at leve op til min Herres ønsker og behov.
  Underskrift:_____________________________ Dato:___________________

  Herrens Underskrift:
  Jeg har læst og fuldstændig forstået denne kontrakt i sin helhed. Jeg acceptere at denne Slavinde, med krop og sjæl, er min ejendom, og at jeg skal gøre alt hvad der står i min magt, for at passe på hende. Jeg vil sørge for hendes velbefindende og beordre hende, træne hende og afstraffe hende som Slavinde. Jeg er fuldstændig klar over mit ansvar med det arrangement og lover at ingen skade vil blive tilført Slavinden, så længe hun er min ejendom.
  Underskrift:_____________________________ Dato:___________________

 • #3506

  Safran
  Deltager

  De er altså meget lange de kontrakter.. Personligt har jeg det vildt mærkligt med at sætte så mange og direkte ord på sexualitet. Måske bare mig – men jeg tænder mere på det der opstår i nuet, end lange forpligtende opskrifter 🙂

 • #3517

  Mr. C
  Deltager

  Safran jeg er helt enig med dig 🙂
  I virkelighedens verden får man en vielsesattest, og så er den ene part som regel underdanig, ha ha.

  Personligt siger det mig intet med hverken den ene eller den anden kontrakt, tingene opstår hvis to parter finder en fælles kemi og lyst, derefter må mundtlige samtaler og gensidig tillid være rigeligt.
  En slavekontrakt er ikke det stykke papir værd som det er skrevet på, men skal nok mere ses som en del legen, hvis man finder den slags inspirerende.

  Jeg har lagt dem op for at støtte op om siden.
  Måske dukker der nogen op med lidt god inspiration eller erfaring som de vil dele ud af 🙂

Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.